คลังเก็บผู้เขียน: barlee09

เกี่ยวกับ barlee09

6 jan 1953

รูปแบบการสอนความร่วมมือกลุ่มสังคมครอบครัว

รูปแบบการสอนความร่วมมือกลุ่มครอบครัวของสังคม The Social Family of Models เรียบเรียงโดย นายมงคล  บาลี รูปแบบการสอนที่บรรยายในหนังสือนี้ จากความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์และเขาเหล่านั้นเรียนรู้อย่างไร  รูปแบบของสังคมซึ่งขณะที่ชื่อบอกเป็นนัยว่า การเน้นธรรมชาติของสังคมเรา เราเรียนรู้พฤติกรรมสังคมอย่างไร การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไรจึงสามารถเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการนักประดิษฐ์รูปแบบทางสังคมเกือบทั้งหมดเชื่อว่าบทบาทศูนย์กลางการศึกษาต้องเตรียมการกำหนดเผยแพร่พฤติกรรมประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและลีลาชีวิตทางสังคมและเพื่อความมั่นใจในการผลิตผลตามสังคมประชาธิปไตย เขาทั้งหลายเชื่อว่าการ่วมมือเข้าร่วมโครงการส่งเสรมคุณภาพชีวิตนำมาซึ่งความสนุกสนานมีชีวิตชีวา ร่าเริงเพื่อให้เขาลดภาวะวิกฤตทางสังคม ยิ่งไปกว่านั้นนักพฤติกรรมความร่วมมือเป็นการกระตุ้นไม่เพียงแต่อย่างมีสังคมเท่านั้นแต่ก็อย่างมีปัญญาด้วยดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสามารถออกแบบสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ การพัฒนาพฤติกรรมผลผลิตทางสังคมและความสามารถทางวิชาการและความรู้นำเข้ามารวมกัน นักทฤษฎีทางสังคมมีการพัฒนารูปแบบการสอนมากมายเพื่อเป็นคลังแห่งความรู้ทางการสอนและการออกแบบภาวะสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนด้วย  เขาทั้งหลายคิดว่าโรงเรียนเป็นสังคมเล็กซึ่งสามารถรวมกันด้นการศึกษาได้อย่างเป็นอิสระในวัฒนธรรมความร่วมมือกันกับทางโรงเรียน นักเรียนได้ถูกสอนให้ใช้การสอนรูปแบบร่วมมือกันในการเรียนรู้ซึ่งรูปแบการสอนนี้ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักทฤษฎีทางสังคมไม่เพียงแต่สร้างสร้างหลักการเหตุผลรูปแบบการสอนของเขาเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างคำถามเพิ่มขึ้นอีกมากมายเกี่ยวกับกระแสรูปแบบที่มั่นคงของโรงเรียนภาระงานการเรียนรู้ในโรงเรียนครูเป็นผู้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะการมีปฏิกิริยาต่อกันระหว่าครูกับนักเรียนอยู่ในรูปแบบของการท่องให้ครูฟังครูตั้งคำถามโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนและจะเรียกโต้ตอบได้อย่างอิสระและยืนยันการตอบสนองอย่างถูกต้อง(Sirotnik,1983)รูปแบบการประเมินผลเป็นหลุมพรางนักเรียนต่อต้านนักเรียน นักพัฒนารูแบบการศึกษาสังคมเชื่อว่า รูปแบบการสอนของโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมกับการมีเหตุผลที่ครอบงำครูเป็นผลผลิตที่สวนทางกันอย่างแท้จริงสำหรับปัจเจกชนและชุมชนในสังคมอัตราการเรียนรู้ที่หดหู่ใจการสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามธรรมชาติแลบรรยากาศทีต่อต้านสังคมและความล้มเหลว จึงจัดเตรียมคนหนุ่มที่จะใช้ความสามารถของเขาและของคนอื่นๆ โดยการทำแบบฝึกหัดความสามารถของเขาสำหรบการร่วมมือกันประชาชนได้ให้ความร่วมมือย่างแน่นอน พวกเขาทั้งหลายได้โต้แย้งกัน และมีความหดหู่ใจในการร่วมมือ การขับเคลื่อน เด็กจากแต่ละคนและการตัดสิทธิ์เด็กของมิติที่สำคัญของความสามารถของเขา(see Johnson and Johnson, 1990: Sharon, 1990 :Thelen,1960). ความคิดเรื่องการร่วมมือที่จะเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการและการเตรียมนักเรียนสำหรับใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองและชีวิต  ความพอใจทางสังคมซึ่งมีมานานแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น

เรียงร้อยด้วยหัวใจเทิดไท้12สิงหาวันแม่แห่งชาติ

เรียงด้วยหัวใจเทิดไท้12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ ‘เป็นภาระให้แก่ลูกทุกคนมาตั้งแต่เกิด’ นั่นเป็นความจริงที่เราไม่อาจปฎิเสธได้  ก็ลองคิดดูสิตั้งแต่เราเกิดมา ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลย อยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็มาโอบอุ้ม ถูกเนื้อต้องตัวเรา ทั้งๆที่เราแหกปากร้องขับไล่ผู้หญิงคนนี้ขนาดไหน เธอก็ยังพยายามปลอบโยนเห่กลอมเราอยู่อย่างนั้น เป็นภาระให้เราจำใจเงียบยอมนอนดูดนมเธอจนหลับ      พอเราเริ่มเดินเตาะแตะ ตั้งไข่จะเดินไปไหนต่อไหนมั่งคุณเธอก็คอยเรียกหาเราอยู่อย่างนั้น  ‘มานี่ลูก มาหาแม่มาลูก อีกก้าวเดียวเอง’ไม่รู้เธอจะเรียกทำไมหนักหนา ไอ้เราก็เดินล้มลุกคลุกคลาน เป็นภาระที่จะต้องเดินไปเธอกอดเธอหอมซะอีก      โตขึ้นมาอีกนิด เราเริ่มกินข้าวได้ เธอก็เอาอะไรไม่รู้เละๆแยะๆมาบดให้เรากินไอ้เราก็จำยอมกิน แม่คุณก็ยิ้มปลื้ม คงนึกว่าเราอร่อยมากสินะทำไมไม่ลองมาทานดูมั่งล่ะ

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการร่วมมือ

การฝึกการเขียนประจำสัปดาห์(Entry Journal) รหัสวิชา 472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ ……………………………………. เรียน  อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  มงคล ที่เคารพ อาจารย์ครับผมได้รับมอบหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับ  Partners in Learning ผมอ่านเจอคำว่า  Group  Investigation ผมก็มาเปิดหนังสือ  รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา  เล่าเรียนดี ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ (Group Investigation,GI )ผมไม่เคยเรียนรู้เลยผมจึงอ่านอย่างตั้งใจดังต่อไปนี้ เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้(Group  Investigation) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ จัดเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเทคนิค STAD, TGT,TAI  และ NHT … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น

สิ่งที่ประทับใจที่สุด

การฝึกการเขียนประจำสัปดาห์(Entry Journal) รหัสวิชา 472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ …………………………… เรียน อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล ที่เคารพ อาจารย์ครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตของผม คือการที่ผมได้ก้าวเข้ามาเรียนในระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ ความทรงจำในอดีตที่ผ่านมา เมี่อผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ผมได้ไปสมัครเรียน ครูปป.ที่วิทยาลัยครูเทพสตรีสมัยนั้น เมื่อผมเข้าไปสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์เรียบร้อย แล้วก็แนะนำให้ผมไปเรียนย่างอื่น ผมไม่เหมาะที่จะเป็นครู ผู้สัมภาษณ์เห็นผมเป็นคนขาพิการกระมัง กระผมก็ได้กราบขอบพระคุณท่าน แล้วผมก็ก็ได้มุ่งมั่นสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้ ผมได้เข้าไปในกรุงเทพเพื่อสมัครสอบเอ็นทร้านส์ และอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เรียนที่เชียงใหม่ 4 ปี 3 ซัมเมอร์ ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นชีวิตที่หาประสบการณ์จริง ๆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น

Entry Journal (วัยและวันที่มีคุณค่า)

นายมงคล บาลี รหัส 53254905 การฝึกการเขียน ประจำสัปดาห์(Entry Journal) รหัส วิชา 472 516 กลยุทธการพัฒนา หลักสูตรและการนำไปใช้ เรียน อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล ที่เคารพ วัย และวันที่มีคุณค่า ของพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี เกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่อ กันยายน 2543 ในตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ก่อนหน้านี้นั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะเป็นนายพลเป็นอาจารย์หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และผู้อำนวยการการกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น

Entry Journal (ธรรม ธรรม ธรรม)

นายมงคล บาลี   รหัส 53254905 การฝึกการเขียน ประจำสัปดาห์(Entry Journal) รหัส วิชา 472 516 กลยุทธการพัฒนา หลักสูตรและการนำไปใช้ เรียน อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล ที่เคารพ ธรรม ธรรม ธรรม สิ่งต่อไปนี้ผมได้อ่านจากหนังสืองานที่ระลึก เนื่องในงานศพของ พ.ต.ต ร.ศ.นาย แพทย์โกสุม สุขถาวร ซึ่งคุณพ่อของคุณกรรณีรัตน์ สุขถาวรซึ่งเป็นเพื่อนในสมัยเรียนปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งงานเขียนประทับใจผมมากเพราะ สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผมและเป็นแนวทางในการทำงานของผมตลอดการรับ ราชการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังต่อไปนี้

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น

Entry Journal (หัวอกลูกครูใหญ่)

Entry Journal    การฝึกการ เขียนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6    (18 กรกฎาคม 2553) วัย และวันที่มีคุณค่า (ต่อ)   พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี เสนอ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล โดย นายมงคล บาลี   รหัส 53254905 รายงาน นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากลยุทธการพัฒนาหลักสูตร และการนำ ไปใช้ รหัสวิชา 472 516 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการ ศึกษา 2553 เรียน อาจารย์ ดร.ประเสริฐ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น