คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2010

รูปแบบการสอนความร่วมมือกลุ่มสังคมครอบครัว

รูปแบบการสอนความร่วมมือกลุ่มครอบครัวของสังคม The Social Family of Models เรียบเรียงโดย นายมงคล  บาลี รูปแบบการสอนที่บรรยายในหนังสือนี้ จากความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อของมนุษย์และเขาเหล่านั้นเรียนรู้อย่างไร  รูปแบบของสังคมซึ่งขณะที่ชื่อบอกเป็นนัยว่า การเน้นธรรมชาติของสังคมเรา เราเรียนรู้พฤติกรรมสังคมอย่างไร การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไรจึงสามารถเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการนักประดิษฐ์รูปแบบทางสังคมเกือบทั้งหมดเชื่อว่าบทบาทศูนย์กลางการศึกษาต้องเตรียมการกำหนดเผยแพร่พฤติกรรมประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและลีลาชีวิตทางสังคมและเพื่อความมั่นใจในการผลิตผลตามสังคมประชาธิปไตย เขาทั้งหลายเชื่อว่าการ่วมมือเข้าร่วมโครงการส่งเสรมคุณภาพชีวิตนำมาซึ่งความสนุกสนานมีชีวิตชีวา ร่าเริงเพื่อให้เขาลดภาวะวิกฤตทางสังคม ยิ่งไปกว่านั้นนักพฤติกรรมความร่วมมือเป็นการกระตุ้นไม่เพียงแต่อย่างมีสังคมเท่านั้นแต่ก็อย่างมีปัญญาด้วยดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสามารถออกแบบสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ การพัฒนาพฤติกรรมผลผลิตทางสังคมและความสามารถทางวิชาการและความรู้นำเข้ามารวมกัน นักทฤษฎีทางสังคมมีการพัฒนารูปแบบการสอนมากมายเพื่อเป็นคลังแห่งความรู้ทางการสอนและการออกแบบภาวะสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนด้วย  เขาทั้งหลายคิดว่าโรงเรียนเป็นสังคมเล็กซึ่งสามารถรวมกันด้นการศึกษาได้อย่างเป็นอิสระในวัฒนธรรมความร่วมมือกันกับทางโรงเรียน นักเรียนได้ถูกสอนให้ใช้การสอนรูปแบบร่วมมือกันในการเรียนรู้ซึ่งรูปแบการสอนนี้ได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักทฤษฎีทางสังคมไม่เพียงแต่สร้างสร้างหลักการเหตุผลรูปแบบการสอนของเขาเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างคำถามเพิ่มขึ้นอีกมากมายเกี่ยวกับกระแสรูปแบบที่มั่นคงของโรงเรียนภาระงานการเรียนรู้ในโรงเรียนครูเป็นผู้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะการมีปฏิกิริยาต่อกันระหว่าครูกับนักเรียนอยู่ในรูปแบบของการท่องให้ครูฟังครูตั้งคำถามโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนและจะเรียกโต้ตอบได้อย่างอิสระและยืนยันการตอบสนองอย่างถูกต้อง(Sirotnik,1983)รูปแบบการประเมินผลเป็นหลุมพรางนักเรียนต่อต้านนักเรียน นักพัฒนารูแบบการศึกษาสังคมเชื่อว่า รูปแบบการสอนของโรงเรียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมกับการมีเหตุผลที่ครอบงำครูเป็นผลผลิตที่สวนทางกันอย่างแท้จริงสำหรับปัจเจกชนและชุมชนในสังคมอัตราการเรียนรู้ที่หดหู่ใจการสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามธรรมชาติแลบรรยากาศทีต่อต้านสังคมและความล้มเหลว จึงจัดเตรียมคนหนุ่มที่จะใช้ความสามารถของเขาและของคนอื่นๆ โดยการทำแบบฝึกหัดความสามารถของเขาสำหรบการร่วมมือกันประชาชนได้ให้ความร่วมมือย่างแน่นอน พวกเขาทั้งหลายได้โต้แย้งกัน และมีความหดหู่ใจในการร่วมมือ การขับเคลื่อน เด็กจากแต่ละคนและการตัดสิทธิ์เด็กของมิติที่สำคัญของความสามารถของเขา(see Johnson and Johnson, 1990: Sharon, 1990 :Thelen,1960). ความคิดเรื่องการร่วมมือที่จะเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการและการเตรียมนักเรียนสำหรับใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองและชีวิต  ความพอใจทางสังคมซึ่งมีมานานแล้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สาระน่ารู้ | ใส่ความเห็น