สิ่งที่ประทับใจที่สุด


การฝึกการเขียนประจำสัปดาห์(Entry Journal) รหัสวิชา 472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนำไปใช้ …………………………… เรียน อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มงคล ที่เคารพ อาจารย์ครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในชีวิตของผม คือการที่ผมได้ก้าวเข้ามาเรียนในระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ ความทรงจำในอดีตที่ผ่านมา เมี่อผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ผมได้ไปสมัครเรียน ครูปป.ที่วิทยาลัยครูเทพสตรีสมัยนั้น เมื่อผมเข้าไปสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์เรียบร้อย แล้วก็แนะนำให้ผมไปเรียนย่างอื่น ผมไม่เหมาะที่จะเป็นครู ผู้สัมภาษณ์เห็นผมเป็นคนขาพิการกระมัง กระผมก็ได้กราบขอบพระคุณท่าน แล้วผมก็ก็ได้มุ่งมั่นสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้ ผมได้เข้าไปในกรุงเทพเพื่อสมัครสอบเอ็นทร้านส์ และอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เรียนที่เชียงใหม่ 4 ปี 3 ซัมเมอร์ ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นชีวิตที่หาประสบการณ์จริง ๆ ผมได้เรียนรู้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเตร่ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน เล่นไพ่ เดินทางออกค่าย ปืนเขาสูง สมัยนั้นจะไปเทียวน้ำตกในจังหวัดเชียงใหม่ต้องเดินเท้าเข้าในป่าลึกจึงจะได้เห็นน้ำตกอันสวยงามผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปด้วย โดยไม่ย่อท้อ มีแต่ความสุขที่ได้เดินทางไปกับเพื่อน ๆต่อมาก็เรียนจบปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ผลการเรียนก็แค่ผ่าน เกรดเฉลี่ย 2.12 เมื่อดูผลการเรียนแล้วคงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อระดับปริญญาโทอย่างแน่นอน และทุกมหาวิทยาลัยจะเรียนต่อระดับปริญญาโทต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปเท่านั้นจึงเรียนปริญญาโทได้ ปี พ.ศ . 2520 ผมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งที่ผมประทับใจคำถามของอาจารย์ใหญ่ที่สัมภาษณ์ว่า จะอยู่โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”นานเท่าไร ผมตอบว่า นานจนกว่าโรงเรียนจะเจริญ ผมคิดเองนะครับว่าอาจารย์ใหญ่คงประทับใจคำตอบของผม เมื่อเดินทางมาโรงเรียน บ้านพักครูก็เต็ม น้ำท่วมทุกปี มีสะพานไม้ในการเชี่อมอาคารต่าง ๆของโรงเรียน เช่นอาคารเรียนและบ้านพักครู เวลาน้ำท่วม รออาหารจากแม่ค้าพายเรือมาขายเท่านั้น กระโดดน้ำเล่นหลังจากเลิกเรียนเลิกสอนแล้ว สอนที่โรงเรียนอยู่มา 6 ปี ได้งบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง ได้งบประมาณทำสะพานเปลี่ยนจากไม้เป็นสะพานปูน ทำคันบ่อรอบ อาคารเรียน มีการเลี้ยงปลา และ -2- เวทีมวยทะเลกลางบ่อน้ำ ก่อนจะย้ายมาที่โรงเรียนพัฒนานิคมก็รับการพิจารณาให้ได้เงินเดือน 2 ขั้นมาด้วย ปีพ. ศ. 2527 ได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้พักที่บ้านพักครูของโรงเรียน มีเวลาทำงานให้กับโรงเรียนอย่างเต็มที่ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ การทำงานต่างๆที่ทางโรงเรียนมอบหมายไห้เป็นอย่างดี ในระยะเวลา 10 ปีที่ทำงานที่นั่นได้รับการพิจารณาให้ขึ้นขั้นเงิน 2 ข้น อีก 4 ครั้ง เนื่องจากได้ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่รูปแบบต่าง ๆได้ที่ตนเองคิด ตามที่อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาได้สอนมาโดยผมคิดแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนตามที่ครูสอนนักเรียนทำงานได้ถูกต้อง ก็ผ่านเกณฑ์ ประกอบกับครูโรงเรียนมัธยมนั้นไม่ได้สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน จึงทำให้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่อนข้างจะยาก การขอลาศึกษาต่อก็มีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย บางครั้งครู บางคนสอบเรียนต่อได้ ทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้ไปเรียน อ้างว่าขาดแคลนครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ สำหรับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในรับปริญญาโทได้เลยได้แต่เพียงมีโอกาสเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานทางการศึกษาเชิญให้ไปอบรมเท่านั้น และผมมักจะมีโอกาสได้ไปอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเสมอเนื่องจากครูคนอื่นไม่มีความพร้อมที่จะไปอบรมได้ จึงทำให้ได้ทักษะการสอนและสื่อการสอนและได้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและได้เผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานได้นำไปใช้บ้างตามโอกาสจะอำนวยให้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ก็ได้ย้ายไปที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีกลับบ้านเกิดได้มีโอกาสมาอยู่กับพ่อแม่ ได้ดูแลท่าน ได้ทำภารกิจแทนท่าน ได้ช่วยเหลือท่านทำงานต่าง ๆมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณท่าน ได้รับใช้ท่านเมื่อย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้และที่ประทับใจที่สุดที่มีโอกาสได้ทำงานทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารพร้อม กับทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทำหน้าฝ่ายบริหารได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร ทำงานจนเงินเดือนเต็มขั้น ในตำแหน่ง ครู คศ. 2 ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เห็นคุณค่าการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครูยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นโดยไม่คำนึงถึงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยเพียงแต่ใช้อายุราชการเป็นเกณฑ์และการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท -3- เมื่อปี 2542 ผมจึงมีโอกาสเข้ามาสอบแข่งขันและก็ได้เรียนต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาได้มีความรู้ความสามารถจนสำเร็จการศึกษา ปริญญาโทที่คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และได้ความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนพัฒนาตนเองทำผลงานทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2551 ผมได้ทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ(ครู คศ. 3) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอ่านอังกฤษเชิงวิเคราะห์โดยใช้การสอนอ่านแบบผสมผสานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี ปี พ. ศ. 2553เป็นปีที่มีความประทับใจมากที่สุดที่ได้กลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งเป็นการเรียนระดับปริญญาเอก ผมมีความสุขมากที่สุดด้วยเพราะผมได้มีโอกาสได้มาเรียนในสิ่งที่ผมปราถนาคือเรียนระดับปริญญาเอก ผมได้มีเพื่อนใหม่ และได้รู้จักอาจารย์เพิ่มขึ้นได้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผมขอรับรองว่าผมจะตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน และจะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และ เรียนให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ครับ นายมงคล บาลี รหัส 53254905

โฆษณา

เกี่ยวกับ barlee09

6 jan 1953
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s